Mátraverebély

 

Mátraverebély-Szentkút történelme
összegyűjtötte és szerkesztette: Török Viktor

***

A hegyek által közrefogott völgyben, a Zagyva patak mentén a verebélyi térség fontos kereskedelmi útvonalon feküdt. Lakott vidék volt már a honfoglalás előtt is. Szentkút ellenben sokáig őserdő mögé bújt kis terület volt, nehezen lehetett megközelíteni, lakói nem voltak.

***

Vereb család 1180-1666

1180-ban érkezett meg a területre Vereb Stefanus, ő alapította meg a falut. A Vereb család volt a település meghatározó arca, fejlesztették a falut, Szentkúton fakápolna, Verebélyben templom épült.

1666-1758

Vereb János után Csicseri Oremusz Ambro, majd a Keczer család birtokába kerültek a földek. Később az állam, majd a pásztói cisztercita apátság lett a tulajdonos.

Almássy család 1758-1928

1758-ban Almássy János megvásárolta a mátraverebélyi vidéket, innentől kezdve az Almássy család  a birtokos. A család segítségével megépül a szentkúti templom, újjáépül a verebélyi templom, megépül a magtár, felépítik az Almássy-kastélyt, számos épület, fejlesztés valósul meg.

1928 után

Az Almásy-család eladta a birtokait. 1950-ben a kommunizmus a települést állami birtokba sorolta. Számos, erre a rendszerre jellemző fejlesztés valósul meg, megépül az iskola, óvoda, orvosi rendelő és egyéb infrastruktúrák.

Szentkút 1989-ben visszakerült a ferencesekhez. A falu a rendszerváltozás után elszegényedett, elvesztette régi és dicső fényét.

***

***

 

Mátraverebély Verbelil Verbil Vereb Verebél Verebély Verebélly Wirwil
Kányás Kányástelep Szentkút Tiribes Tóth-verebély Tot-vereb

 

(c) Biktop.hu