Jövőidézés

Nix

A Figyelő úgy működik, mint egy antenna. Megmutatja az embereknek a világvégét újra és újra és újra! Egészen addig, amíg el nem fogadják!

A teljes pusztulás valószínűsége egyre nagyobb lett. Úgy akartuk meggátolni, hogy megmutatjuk. Jól rájuk ijesztünk, mert hát minden értelmes embert tettekre sarkall a tudat, hogy megsemmisülhet mindaz, ami kedves számára. Úgy mentem meg a civilizációt, hogy megmutatom a bukását.

De vajon hogyan fogadták ezt a látomást? Hogyan reagáltak az emberek a közelgő vég lehetőségére? Jól behabzsolták, mint egy csokis eklert! Nem rettegtek a végtől, hanem újracsomagolták. Feltűnt videójátékokban, sorozatokban, könyvekben, filmekben, az egész világ keblére ölelte az apokalipszist és önfelett örömmel rohanni kezdett felé.

Eközben a Földetek a pusztulás útjára lépett. Egyszerre probléma nálatok az elhízás és az éhezés. Hogy lehetséges ez? Kezdenek eltűnni a méhek és a pillangók, olvadnak a gleccserek, rohamosan szaporodnak az algák, egyre csak jönnek a vészjósló jelek, de ti nem veszitek az adást! Minden egyes percben ott rejtőzik egy jobb jövő lehetősége, de ti nem hisztek benne. És mivel nem hisztek benne, nem tesztek semmit azért, hogy valóra váltsátok! Ezért kitartotok a szörnyű jövőnél és megadjátok magatokat neki, egy okból kifolyólag: a jövő semmilyen erőfeszítést nem igényel tőletek a jelenben.

Nix, Tomorrowland

Karay Ilona (Karay Ilonka) 1866-1881

Bánat

Fiatal költőnő, szül. 1866. dec. 18. Pécsett (Baranyam.); rendkívüli tehetséggel megáldott gyermek, ki 14 éves korában 1881. febr. 7. önmaga vetett végett életének, a nélkül, hogy környezetének csak sejtelme is lett volna gyászos elhatározásáról és a nélkül, hogy annak oka feltárúlt volna a tett elkövetése után. Irodalmi hagyatékában bátyja egy kötetke kéziratot talált, költeményeket, a miknek hangulata megdöbbentően sötét világnézletről tanuskodik; de a melyek oly költői erővel vannak megírva, hogy alig hihető el, hogy egy 14 éves gyermekleány agyának és szivének termékei; ezekből nyolcz költeményt a Pécsi Figyelő (1881.) és a Fünfkircher Zeitung is közölt német fordításban egyeseket; a Pécsi-Baranyai Hirlap (32. sz.) egyet és Faylné hármat.

Jegyei: K. I. Pécsi Figyelő 1881. 7., 8. sz.


Családomnak (búcsúlevél)

A legelső lenne megmondani az okot, de erre képes nem vagyok, mert magam sem ismerem!
Szívem nagyon forró kezd lenni, azt akarom lehűteni!
Leveleimet mindjárt kézbesítsétek, akinek szól.
Éljetek boldogul!
Ha fölmentek az iskolába, mondjátok meg, hogy minden leányt csókoltatok; ha lehet, jöjjenek le a temetésemre.
Benneteket pedig áldjon meg az Isten jobban, mint azelőtt!

[1881. febr. 7. Pécs]

Karay Ilona búcsúlevél

Amikor a pénz a bálvány

I. Ferenc pápa

Ha a tőke lesz a bálványunk, és az emberek döntéseit a pénz utáni vágy határozza meg, ha ilyen gazdasági renddel vesszük körbe magunkat, akkor tönkretesszük a társadalmat. A közösséget. Mert így modern kori rabszolgaságra ítéljük az embereket, szétromboljuk a testvériséget, és egymás ellen hergeljük a népeket.

I. Ferenc pápa

Kosztolányi Dezső: Légy csak magad

A világ ellen

Légy csak magad, ne fuss az istenekhez,
A végtelenbe lökve – járj magad.
Az ember a tömeg zajába elvész,
De a magány habtengerén szabad.

Légy csak magad te, a magány igazság,
Szakítsd el az álság ruházatát,
Az ember itt magába vívja harcát,
Nem jön segítni őt hazug barát.

Légy csak magad, a harc, s veszély között.
Küzdj, s vessz el úgy, mint a hajótörött,
Ki fuldokolva csap le a habokra.

S egy óceánnal száll ki zordonul
S büszkén vesz el, amíg a víz lenyomja,
Mert rája mégis egy tenger borul!

Élet a halál után

Iron Maiden: Live after death

Iron Maiden: Live after death

Iron Maiden: Live after Death, H.P. Lovecraft

H. P. Lovecraft’s The Nameless City:

“That is not dead which can eternal lie
Yet with strange aeons even death may die.”

azaz…

H.P.Lovecraft: Névtelen város

„Meghalni nem halhat meg az, mi örökké áll,
számtalan korok során enyészik a halál.”
(ford. Kornya Zsolt)

Az öregedés

Barney Ross

Tudjátok, nem szívesen mondom ezt ki, de volt idő, amikor ti voltatok a legjobbak. Talán még most is ti vagytok. De semmi sem tart örökké. Bármennyire fáj is, a jövő már nem a miénk. Sajnálatos módon, őskövületek vagyunk.

Barney Ross / The Expendables 3

Lenyomatok

The Developer, A hívó

Mindenki formálja maga körül a valóságot. Ha belekarcolok valamibe, annak látható lenyomata lesz. Ha maga lelőne, az érzelmek erős kisugárzásának lenyomatát megőriznék a tárgyak. Csak tudni kell olvasni a lenyomatot.

The Developer

Irodalomégetés

Ray Bradbury

(…)Hogyan is várhatnám, hogy ismerje az áldott emlékű Mr. Poe-t? Régen meghalt, Lincoln előtt. Összes könyvét elégették a Nagy Tűzben, harminc évvel ezelőtt, 1975-ben. (…) Őt és Lovecraftot és Hawethorne-t és Ambrose Bierce-t és a rémület és fantázia és borzalom összes meséit, és ami azt illeti, a jövő meséit is, mind elégették. Könyörtelenül. Törvényt hoztak. Ó, igen, kicsiben kezdődött. 1950-ben és 60-ban még csak egy homokszem volt. Cenzúrázni kezdték a rajzos regényeket és a detektívregényeket, és természetesen a filmeket, innen vagy onnan, hol az egyik, hol a másik csoport, politikai elfogultság, vallási előítélet, szakszervezeti nyomás alapján. Mindig akadt kisebbség, amely félt valamitől, a nagy többség pedig félt a sötéttől, félt a jövőtől, félt a múlttól, félt a jelentől, félt önmagától és önmaga árnyékától. (…)

Féltek a “politika” szótól (amely egyébként, mint hallom, a kommunizmus szinonímája lett a reakciósabb elemek közt, és a szó használata életveszélyt jelentett), és hol egy csavart húztak meg, hol egy szelepet szorítottak le, egy lökés, egy húzás, egy nyomás, és a művészet és irodalom hamarosan egy nagy kötélfonat fonásához hasonlított; itt copfokba csavarintják, ott csomókba kötik, és minden irányba szétdobják, amíg minden rugalmasságát, minden ízét elveszíti. Azután a filmfelvételeket korlátozták, bezárták a színházakat, és a nyomdák összezsugorodtak, és az olvasnivaló hatalmas Niagarájából a “tiszta” anyag alig szivárgó cseppjei maradtak. Ó, még a “menekülés” szó is radikális volt, én mondom magának. (…)

Azt mondták, hogy minden ember nézzen szembe a realitással. Nézzen szembe az Itt-tel és a Most-tal! Ami nincs, annak el kell tűnnie. Röptében le kell lőni az összes gyönyörű irodalmi hazugságot és a szárnyas képzeletet. Aztán egy vasárnap reggel, vagy harminc éve, 1975-ben, felsorakoztatták őket egy könyvtár falához, falhoz állították Mikulás Apót és a Fejetlen Lovast és Hófehérkét és a Nagyszakállú Manót és Lúdanyót, ó, micsoda nyomorúság!…, és lelőtték őket, és elégették a papírvárakat és a békakirályfikat és az öreg királyokat és az embereket, akik boldogan éltek, míg meg nem haltak, mert persze tény volt, hogy senki sem élt boldogan, míg meg nem halt, és a hol volt, hol nem volt többé sehol sem volt. És a Fantomriksa hamvait szétszórták Ózzal, a csodák Csodájával együtt. És a Glindának, és Ozmánnak a csontjait feldarabolták, és Szivárványtündért színképelemzőbe szórták, és Babszem Jankót felszolgálták gesztenyepürének egy biológusbálon. Az Égigérő Fát megfojtotta a bürokrácia bojtorjánja. Csipkerózsikát egy tudós csókja ébresztette fel, és az injekcióstű végzetes szúrásától kiszenvedett. És Alice-t megitatták valamivel egy üvegből, amitől olyan kicsi lett, hogy többé már nem tudta kiáltani, hogy “Furcsul, egyre furcsul!” és a tükröt betörték egy kalapáccsal, és elpusztították Szív királyt meg a hamis Teknősbékát!

Ray Bradbury: Usher-ház (részlet)