36 igaz ember

A haszid tanításokban gyakran idéznek egy régi zsidó legendát, amely szerint harminchat igaz ember él a földön. Nem tudnak egymásról, s nem tudnak küldetésükről sem. Az igazak többnyire szegény, egyszerű, hétköznapi emberek: munkások, parasztok, vízhordók, stb., de „rajtuk nyugszik a világ”. Ők „ama kegyhelyek, melyek felfogják a világ minden szenvedését… Ha csak egy hiányozna közülük, a világ elpusztulna a szenvedésekben”. Az igazakat sohasem ismeri fel a többi ember. Az irgalmatlan szükség idején megjelennek, teljesítik kötelességüket, és meghalnak.

Simon Wiesenthal: A gyilkosok közöttünk járnak (részlet)